Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

7. Sınıf Türkçe


 • 7. Sınıf Türkçe Dilek Kipleri

  7. Sınıf Türkçe Dilek Kipleri

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 3,775 İzlenme / 0 Beğeniler

  Dilek kipleri ve dilek kiplerinden gereklilik, dilek-şart, istek ve emir kipleri anlatılmıştır.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Anlamlarına Göre Fiiller

  7. Sınıf Türkçe Anlamlarına Göre Fiiller

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 2,430 İzlenme / 0 Beğeniler

  Anlamlarına göre fiiller, iş, oluş ve durum fiilleri olarak üç bölümde incelenir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Yapılarına Göre Fiiller (Basit ve Türemiş Fiiller)

  7. Sınıf Türkçe Yapılarına Göre Fiiller (Basit ve Türemiş Fiiller)

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 2,293 İzlenme / 0 Beğeniler

  Filler yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik fiiller olarak üç bölümde incelenir. Basit fiiller yapım eki almazlar, sadece çekim eki alırlar. Türemiş fiiller hem yapım eki hem de çekim eki alırlar.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Kurallı Birleşik Fiiller

  7. Sınıf Türkçe Kurallı Birleşik Fiiller

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 1,236 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kurallı birleşik fiiller, yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve yaklaşma fiili olarak dört bölümde incelenir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Zarflar (Belirteçler)

  7. Sınıf Türkçe Zarflar (Belirteçler)

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 822 İzlenme / 0 Beğeniler

  Zarflar tanımlanmış, görevleri ifade edilmiş, türleri anlatılmıştır. Zaman zarfları, durum zarfları, yer-yön zarfları, miktar (azlık-çokluk) zarfları ve soru zarfları olarak 5 e ayrıldığı belirtilmiş ve her biri açıklanarak örneklendirilmiştir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Haber Kipleri 2 ( Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman)

  7. Sınıf Türkçe Haber Kipleri 2 ( Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman)

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 1,772 İzlenme / 0 Beğeniler

  Haber kiplerinden şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman anlatılarak örneklendirilmiş; kişilere göre çekimi yapılmıştır.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Olumlu/Olumsuz Fiiller, Fiillerde Soru, Anlam (Zaman) Kayması

  7. Sınıf Türkçe Olumlu/Olumsuz Fiiller, Fiillerde Soru, Anlam (Zaman) Kayması

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 2,119 İzlenme / 0 Beğeniler

  Olumlu ve olumsuz fiiller ile fiillerde soru konuları anlatılmış ve örneklendirilmiştir. Anlam (zaman) kayması konusu izah edilmiştir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Fiil, Çekimli Fiil, Kip

  7. Sınıf Türkçe Fiil, Çekimli Fiil, Kip

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 696 İzlenme / 0 Beğeniler

  Fiilin tanımı yapılmış, fiillerin nasıl bulunacağı gösterilmiş, kip ve çekimli fiil kavramları anlatılarak örneklendirilmiştir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam (Nitel, Nicel, Yakın Anlamlı Sözcükler)

  7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam (Nitel, Nicel, Yakın Anlamlı Sözcükler)

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 831 İzlenme / 0 Beğeniler

  Varlıkların sayılabilen ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir. Sayılamayan özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır. Anlamdaş gibi göründüğü halde birbirlerinin yerini tamamen tutamayan sözcükler ise yakın anla

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiiller - Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

  7. Sınıf Türkçe Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiiller - Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 1,013 İzlenme / 0 Beğeniler

  İsim soylu bir sözcükle birlikte etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı fiillerinin kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillere yardımcı fiille kurulan birleşik fiil denir. Kalıplaşmış ya da deyim haline gelmiş birleşik fiiller ise anlamca kaynaşmış birleşik

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Ek Fiilin Görevleri - Olumsuz Şekli - Soru Şekli

  7. Sınıf Türkçe Ek Fiilin Görevleri - Olumsuz Şekli - Soru Şekli

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 475 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Olumsuz biçimi, değil sözcüğü ile yapılır. Soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi mi soru eki ile yapılır.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Birleşik Zamanlı Fiiller - Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlam

  7. Sınıf Türkçe Birleşik Zamanlı Fiiller - Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlam

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 1,448 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ek fiil, birleşik zamanlı fiil oluştururken üç kip ekinden yararlanır. Böylece üç şekilde birleşik zaman oluşturur. Hikaye birleşik zamanı, rivayet birleşik zamanı ve koşul birleşik çekimi. Ek fiil cümleye, gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, k

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam ilişkileri 1

  7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam ilişkileri 1

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 468 İzlenme / 0 Beğeniler

  Eş anlamlı, yakın anlamlı ve zıt anlamlı cümleler anlatılmış, bu konulara dair örnek sorular çözülmüştür. Sorularda genellikle bu başlıklarla çıkmasa da bu konuya, aynı anlama gelen, yakın anlamlı ve anlamları birbiriyle çelişen cümleler şeklinde rastlana

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2

  7. Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 300 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bu konuda Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler anlatılmış ve örneklendirilmiştir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1

  7. Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 340 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bu konuda • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler • Yakın Anlamlı Sözcükler • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler anlatılmış ve örneklendirilmiştir.

  Öne çıkan
 • 7. Sınıf Türkçe Söz Öbekleri

  7. Sınıf Türkçe Söz Öbekleri

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 396 İzlenme / 0 Beğeniler

  Söz Öbekleri başlığı altında atasözleri, deyimler, özdeyişler, ikilemeler ve yansıma sözcükler açıklanmış ve örneklendirilmiştir.

  Öne çıkan